Výkopové práce s minibagrem, bourací práce s minibagrem

Minibagr (pásový minibagr) je ideálním nástrojem pro výkopové práce menšího až středního rozsahu. Je vhodný do méně přístupných míst nebo pro specifické práce jako zakládání rodinných domů (zakládání staveb), realizace výkopů pro rozvody plynu, vody, kanalizace, elektřiny atd.

Šetrné přístup k terénu

Díky šetrnosti a malým rozměrům je možné minibagr použít pro práce na zahradách, v okolí zeleně, v hustější zástavbě a někdy dokonce v interiéru staveb (bourání staré podlahy, hloubení základů pro podkladový beton podlahy apod.). Minibagr je tak vhodný i pro zemní a výkopové práce na zahradách, tj. např. výkopové práce pro přípojky, modelování terénu, výkopy pro bazén, hloubení sklepů, čističky odpadních vod, jímky, podzemní nádrže apod.

Minibagr s kladivem

Použití pásového minibagru je běžné spolu s ručními výkopovými pracemi, případně s použitím tzv. hydraulického kladiva. Použití hydraulického kladiva spolu s minibagrem je pak běžné např. pro demolice objektů, odstraňování starých základů, bourání zdiva apod.

Standardní využití minibagru

  • Modelování a úpravy terénu, úpravy zahrad
  • Zakládání staveb
  • Výkopy pro rozvody elektřiny a plynu, kanalizace, vodu
  • Výkopy pro bazény, čističky odpadních vod, podzemní nádrže apod