UNC bagr (univerzální nakladač čelní) je stroj pro horizontální přepravu materiálu používaný během provádění stavebních a zemních prací. Tzv. UNC bagrem se obvykle nazývá každý smykem řízený nakladač, i když toto označení vychází z pojmenování smykem řízeného nakladače Československé výroby (viz níže).

Hlavní využití smykem řízeného nakladače je nakládání zeminy, případně dalšího materiálu a jeho horizontální přesun. S podkopem jej lze použít i na lehké kopání a modelování terénu, rozhodně však nemůže pro tyto práce nahradit bagr či minibagr a to jak z hlediska možnosti realizace výkopových či zemních prací, tak z hlediska manipulovatelnosti (možnost otáčení kolem osy).

Pozn.: Často používaný termín UNC bagr vychází z označení stroje československé výroby UNC 060, který vyráběl státní podnik VVU ZTS Zvolen na konci 70. let a začátku 80. let minulého století. Stroj byl v Československu natolik, že dodnes se nesprávně pro všechny smykem řízené nakladače používá nesprávně označení UNC bagr pro všechny smykem řízené nakladače. Smykem řízené nakladače UNC 060, UNC 061 a další jsou dodnes na stavbách a v zemědělství užívány.