Provedeme zemní práce a výkopové práce velkého i malého rozsahu podle přání a potřeb zákazníka. Realizuje práce jako jsou výkopy základů pro založení stavby a betonování základové desky. Samozřejmě také realizujeme terénní úpravy, a to včetně transportu zeminy. V naší nabídce jsou také demoliční práce.

Při realizaci zemních prací využíváme výhradně vlastní techniku, díky čemuž jsme schopni výrazně zkrátit termín zakázek a předejít nepříjemnému zdržení.

Ceník výkopových prací

Ruční výkopové práce představují manuální činnost, která může být naceněna různým způsobem. Obvyklé je stanovení ceny dle vykopaných metrů čtverečních. Cena se stanovuje v závislosti na tom, zda je zemina odvážena a nebo ponechávána na místě. Zvláště je pak stanovena cena při zpětném zásypu zeminy spolu s hutněním.

Ruční výkopové práce bez odvozu zeminy 500 – 800 Kč m3
Ruční výkopové práce s odvozem zeminy 700 – 1000 Kč m3
Ruční výkop rýhy (cena dle hloubky a šířky) 100 – 600 Kč m
Ruční zemní úklidové práce od 150 Kč hod
Zpětný zásyp zeminy s hutněním od 550 Kč m3

V rámci realizace výkopových prací je samozřejmostí zajištění i případných dalších služeb, které se k výkopovým pracem přímo vztahují. Může to být například doprava konkrétní techniky na požadované místo, stejně jako to může být odvoz zeminy, popřípadě i zemní úklidové práce.

Ceník zemních prací

Ruční výkopové práce představují manuální činnost, která může být naceněna různým způsobem. Obvyklé je stanovení ceny dle vykopaných metrů čtverečních. Cena se stanovuje v závislosti na tom, zda je zemina odvážena a nebo ponechávána na místě. Zvláště je pak stanovena cena při zpětném zásypu zeminy spolu s hutněním.

Ceník demoličních prací

Cenu demoličních prací stanovujeme individuálně na základě ohledání objektu určeného k demolici. Samozřejmostí je zajištění nakládky a odvozu vzniklé suti, případně vytřídění zbylého stavebního materiálu.

V rámci zemních prací, výkopových prací a demoličních prací provádíme

  • úpravy a modelování terénu
  • výstavba a oprava komunikací a chodníků
  • výkopy bazénů, zahradních jezírek, jímek, sklepů atd.
  • výkopy lóží pro dlažbu
  • výkopy inženýrských sítí, drenáží, rozvodů pro tepelná čerpadla
  • výkop základů pro stavby
  • bourací a demoliční práce s odvozem zeminy a sutí