Pro demoliční práce používáme jak ruční hydraulická bourací kladiva, tak hydraulická bourací kladiva pro bourací práce s minibagrem. Nasazení techniky volíme dle typu objektu. Při demolici malých i středních objektů obvykle vychází nejlépe kombinace ručního bourání a použití minibagru s hydraulickým kladivem.

Typické aplikace pro ruční bourání

  • odstraňování částí zdiva, tvorba otvorů do zdiva,
  • bourání části přístavby,
  • bourání betonových základů
  • bourání částí budov

Při ručním bourání jsou obvyklé navazující další práce, které je obtížné nebo nemožné provést minibagrem a to ať už z technického hlediska (potřebná obslužnost, bourání v interiéru apod.), nebo z hlediska rizika narušení statiky dalších částí stavby (ruční bourací práce mohou být provedeny velice šetrně a s přesným zásahem).

Typické aplikace hydraulického bouracího kladiva s minibagrem

  • výkopové a bourací práce
  • renovace budov
  • práce v lomech
  • zahradní architektura
  • úprava rázu krajiny
  • stavby silnic