Zakládání staveb je činnost vedoucí k vytvoření základů pro stavbu, tj. tzv. základové desky. Skládá se zejména z následujících činností:

  • zaměření stavby,
  • skrývka ornice,
  • vytyčení domu,
  • výkop a začištění základových spárů,
  • betonování základových spárů,
  • šalování (bednění) a příprava před betonováním,
  • samotné betonování desky.

Budování základů je první stavební etapou a je třeba ji realizovat velmi pečlivě. Je také třeba realizovat celo řadu tec

Při zhotovování základové desky je třeba samozřejmě myslet i na takové věci jako je položení (a následné zabetonování) zemních vodičů pro hromosvod.

Měření radonu

Při zakládání staveb je důležité i tzv. stanovení radonového indexu pozemku. Touto činností se nezabýváme, ale můžeme ji zprostředkovat.